СПЗР "ДРАГАН"
    26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 232

 
    Тел/Факс:   013 856 244
                         013 856 323
 
    Моб:     064 336 48 16
                 064 25 24 170
 
    Е-пошта: batica@hemo.net
    Веб: www.dragan.backabanat.com
 
 
  

    
    Делатност:
    
    - ископи и земљани радови               - рушење старих зграда и крчење терена
    - кошење дрвенастог растиња          - уређење обала
    - копање канала                                 - поправка атарских путева